GUNNAR pořádá akci!

Skupina GUNNAR se rozhodla uspořádat ranněstředověkou akci GunnarSlátr, zaměřenou na bojovou činnost menších jednotek válečníků období 8.-10. století.